Навигатори

Навигатори е международно, надденоминационно християнско служение, създадено през 1933 г. като призив към последователите на Христос да помагат на другите в познанието и израстването в Него като част от жизнения им път – цел, въплътена в мотото на Навигаторите - „Да познаваме Христос и да го правим познат.

Навигаторите се отличават с пламенна готовност да представят Исус пред тези, които не Го познават, желание да видят задълбочаване на връзката с Него у тези, които Го познават и посветеност на подготовката на вярващите да засвидетелстват същата грижа към хората около себе си.

Ние сме общност от стотици хиляди обикновени хора, които са посветени на служението в хода на ежедневния си живот – там, където учим, живеем, работим и се забавляваме, за Божия слава. Семейството ни се простира сред 70 различни националности, 130 езика и сред хора с всякакво потекло и житейски опит.

В духа на ученичеството и 2 Тимотей 2:2 ние жадуваме да споделим милостта и учението на Христос от човек на човек. Наричаме този процес „умножаване на поколенията“.

И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.“

Служение на вяра, което се подкрепя финансово от дарения - индивидуални и от църкви. Хората, които са включени в работата по мисионерските полета, сами организират набирането на средства за издържане на служението си.

» Stay in touch


» Последни новини

Бизнес семинар 2019

Скъпи приятели,

Имаме удоволствието отново да ви поканим на…


Годишна Конференция …

Скъпи приятели, Имаме удоволствието да ви поканим на годишната конфере…

Още новини »