Да познаем Христос и да Го направим познат

Навигатори е международно, надденоминационно християнско служение, чиято цел е да подкрепя хората в духовното им израстване като неделима и съществена част от жизнения им път.

Ние се стремим не само да достигнем хората с благата вест, но и да ги подготвим така, че те на свой ред да копнеят да изпълнят заръката Му „идете и направете ученици от всички народи” (Матей 28:19).

» Stay in touch


» Последни новини

Бизнес семинар 2019

Скъпи приятели,

Имаме удоволствието отново да ви поканим на…


Годишна Конференция …

Скъпи приятели, Имаме удоволствието да ви поканим на годишната конфере…

Още новини »